Gravat l'era.

Mides: 30 x 21 cm

214,20€ IVA Inclòs

Aiguafort. La tècnica utilitzada ha estat la punta seca damunt planxa de ferro amb collage de rostoll i blat, i il·luminat a mà amb guaix, realitzat l’any 2003.
Estampat, sobre paper arches de 250 gr., per Martí Guinovart i Ricard Ibernon al taller de Tinta Invisible.
Tiratge: L’edició consta de 50 exemplars, numerats i signats de l’I/L al L/L.

Preu unitari litografia

Petit Sió.

Mides: 11 x 18 cm

92,75€ IVA Inclòs

Sèrie de 22 litografies a dues tintes, enriquides a mà i realitzades l’any 1995. Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 70 exemplars numerats i signats més 7 proves d’artista.  

Preu unitari litigrafia

Sense titol

Mides: 31 x 47,5 cm.

240€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies realitzades l’any 1997.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250 gr.

Preu unitari litografia

Signes i llums de dia.

Mides: 20 x 20 cm

198,85€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies a dues tintes, enriquides a ma i realitzades l’any 1999.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari de litografia

Terra i Memòria.

Mides: 32,5 x 48 cm.

313,65€ IVA Inclòs

Sèrie de 16 litografies a dues tintes, amb elements de collage i enriquides a mà, realitzades l’any 1995. Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista

Preu unitari litografia

Variacions.

Mides: 28 x 28 cm

245€ IVA Inclòs

Sèrie de 6 litografies enriquides a mà i realitzades l’any 2003.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 270 gr.
Tiratge: 70 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litigrafia