Bitlla

40 cm.

750€ IVA Inclòs

Fusta tornejada i pintada a mà. 
Preu unitari

Conill Petit

21 x 26 x 8 cm.

80€ IVA Inclòs

Objecte seriat
Tècnica mixta sobre fusta.
 

Mussol gran

34,5 cm.

689,10€ IVA Inclòs

Mussol gran signat i datat de l'any 2002.

Mussol petit.

29,5 cm.

564€ IVA Inclòs

Mussol petit signat i datat de l'any 2002.

Als nens de 3 a 7 anys.

Mides: 28,5 x 44 cm.

215,20€ IVA Inclòs

Sèrie de 4 litografies amb elements de collage i enriquides a ma, realitzades l’any 2000.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars tots signats i numerats més 3 proves d’artista.

Preu unitari litografia

Blaus de nit.

Mides: 20 x 20 cm

198,85€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies a dues tintes, enriquides a ma i realitzades l’any 1999.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litografia