Roelles de Sió

67,5 x 47 cm.

484€ IVA Inclòs

Litografia il·luminada a mà, estampada al Taller Fluvio sobre paper de fil Velin Arches de 270 gr.
Tiratge: 50 exemplars + 10 P.A. + 5 H.C.
Any 2005

Sense titol

Mides: 31 x 47,5 cm.

313,65€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies realitzades l’any 1997.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250 gr.

Preu unitari litografia

Signes i llums de dia.

Mides: 20 x 20 cm

198,85€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies a dues tintes, enriquides a ma i realitzades l’any 1999.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari de litografia

Terra i Memòria.

Mides: 32,5 x 48 cm.

313,65€ IVA Inclòs

Sèrie de 16 litografies a dues tintes, amb elements de collage i enriquides a mà, realitzades l’any 1995. Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista

Preu unitari litografia

Variacions.

Mides: 28 x 28 cm

245€ IVA Inclòs

Sèrie de 6 litografies enriquides a mà i realitzades l’any 2003.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 270 gr.
Tiratge: 70 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litografia

A Lorca, Guinovart

1998

10€ IVA Inclòs

Universidad de Granada
15 pàg
Castellà
21 x 27cm