Guinovart com a inspiració.

Obres del Certamen Miro&Art III
Petit Espai
+Info