Mussol gran

34,5 cm.

689,10€ IVA Inclòs

Mussol gran signat i datat de l'any 2002.

Mussol petit.

29,5 cm.

564€ IVA Inclòs

Mussol petit signat i datat de l'any 2002.

Als nens de 3 a 7 anys.

Mides: 28,5 x 44 cm.

209,20€ IVA Inclòs

Sèrie de 4 litografies amb elements de collage i enriquides a ma, realitzades l’any 2000.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars tots signats i numerats més 3 proves d’artista.

Preu unitari litografia

Blaus de nit.

Mides: 20 x 20 cm

193,85€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies a dues tintes, enriquides a ma i realitzades l’any 1999.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litografia

Bujaraloz.

Mides: 97 x 66 cm.

699,35€ IVA Inclòs

Sèrie de 10 litografies a una tinta, enriquides a ma i realitzades l’any 1993.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250 gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litigrafia

Els bidons de la Pedrera.

Mides: 40 x 60 cm

242€ IVA Inclòs

Sèrie de 5 serigrafies enriquides a mà i realitzades l’any 2003.
Estampades al Taller Calzado sobre paper arches VFK de 250 gr.
Tiratge: 40 exemplars numerats i signats més 10 proves d’artista.

Preu unitari litografia

  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6