Als nens de 3 a 7 anys.

Mides: 28,5 x 44 cm.

215,20€ IVA Inclòs

Sèrie de 4 litografies amb elements de collage i enriquides a ma, realitzades l’any 2000.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars tots signats i numerats més 3 proves d’artista.

Preu unitari litografia

Blaus de nit.

Mides: 20 x 20 cm

198,85€ IVA Inclòs

Sèrie de 8 litografies a dues tintes, enriquides a ma i realitzades l’any 1999.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litografia

Bujaraloz.

Mides: 97 x 66 cm.

709,35€ IVA Inclòs

Sèrie de 10 litografies a una tinta, enriquides a ma i realitzades l’any 1993.
Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250 gr.
Tiratge: 50 exemplars numerats i signats més 5 proves d’artista.

Preu unitari litigrafia

Els bidons de la Pedrera.

Mides: 40 x 60 cm

248€ IVA Inclòs

Sèrie de 5 serigrafies enriquides a mà i realitzades l’any 2003.
Estampades al Taller Calzado sobre paper arches VFK de 250 gr.
Tiratge: 40 exemplars numerats i signats més 10 proves d’artista.

Preu unitari litografia

Gravat l'era.

Mides: 30 x 21 cm

214,20€ IVA Inclòs

Aiguafort. La tècnica utilitzada ha estat la punta seca damunt planxa de ferro amb collage de rostoll i blat, i il·luminat a mà amb guaix, realitzat l’any 2003.
Estampat, sobre paper arches de 250 gr., per Martí Guinovart i Ricard Ibernon al taller de Tinta Invisible.
Tiratge: L’edició consta de 50 exemplars, numerats i signats de l’I/L al L/L.

Preu unitari litografia

Petit Sió.

Mides: 11 x 18 cm

92,75€ IVA Inclòs

Sèrie de 22 litografies a dues tintes, enriquides a mà i realitzades l’any 1995. Estampades al Taller Fulvio sobre paper de fil velin arches de 250gr.
Tiratge: 70 exemplars numerats i signats més 7 proves d’artista.  

Preu unitari litografia

  • 1  
  • 2