cat | cast | eng

Uwe Geest

El so de la sorra

Fins ara he exposat les meves obres a Espanya, Andorra, França, Holanda, Gran Bretanya, Veneçuela, el Marroc i aviat també a Alemanya i l'Argentina. Pinto amb i sobre sorra i terra, procedents de molts països i de  tots els continents. En un quadre meu , sigui sobre tela, fusta o paper, es poden trobar, per exemple, sorres del Sàhara, del Carib, de la Mar Bàltica i de l'illa de Zanzíbar amb terres d'Austràlia, d’Agramunt i de Menorca.

M'interessa no sols la procedència geogràfica, sinó sobretot la varietat, la grandària dels grans, la seva lluentor i el seu color, però igualment el seu caràcter simbòlic  en utilitzar materials naturals com a mitjà d'expressió pictòric.


Sorra i terra signifiquen, per a mi, origen i naturalesa, relacionats estretament amb l'existència i la història de l'home. Ho associo amb el passat i el futur, amb una cosa ja viscuda i per viure encara. Sorra i terra, que uneix, que relaciona regions i temps allunyats entre si, que produeix trobades entre cultures, llocs i paisatges, genera la seva pacífica i fructífera coexistència i els fusiona en els meus quadres.

 

Uwe Geest
Desembre del 1997