cat | cast | eng

Certificats

La Fundació Espai Guinovart compte amb un grup composat per 5 membres, entre els quals s'hi troben la filla i nebot del pintor, un membre del Patronat i especialistes en la seva obra.

Aquest grup estableix l'autenticitat de les obres originals que li són sotmeses per tal que la fundació pugui expedir els certificats d'autenticitat. Alhora també informa de la necessitat d’iniciar  accions legals pertinents contra els autors de falsificacions, imitacions i altres comportaments fraudulents perjudicials per l'obra de Josep Guinovart.

El càrrec per l'apertura del dossier és de 150€ +IVA.

El/la propietari/a haurà d’enviar en primera instància, junt amb les seves dades personals complertes,   fotografies en alta resolució de l’obra inclosa sempre la part posterior, tota la informació de la que disposi (títol, any, tècnica, mesures, propietaris anteriors) així com procedència de la seva adquisició.

Posteriorment, s’indicarà el lloc on l’ha de depositar de la ciutat de Barcelona, per tal que l’obra pugui ser personalment examinada. L’obra s’haurà de remetre sense emmarcar, i el cost econòmic del transport de l’obra (tant enviament com devolució) anirà a càrrec del sol·licitant del certificat.

Els honoraris per l’examen de l’obra i l’expedició del certificat són:

  • Pintures i  escultures, 500 € +IVA
  • Obres damunt paper i objectes intervinguts, 300 € +IVA

Només s’emetrà un únic certificat per cada obra.

Pel que fa a les obres impreses (litografies, gravats, serigrafies...), qui s’ocupa de la seva certificació es CENTRE D’OBRA GRÀFICA JOSEP GUINOVART S.L., amb correu electrònic info@estampart.guinovart.com  i telèfon 93 315 27 31

Sol·licitud certificats.pdf