cat | cast | eng

Certificats

 La Fundació Espai Guinovart compta amb un grup format per cinc membres (entre els quals la filla i el nebot del pintor, un membre del Patronat i especialistes en la seva obra).

Aquest grup estableix l'autenticitat de les obres originals que li són sotmeses per tal que la Fundació pugui expedir els certificats d'autenticitat. Alhora també informa de la necessitat d’iniciar accions legals pertinents contra els autors de falsificacions, imitacions i altres comportaments fraudulents perjudicials per a l'obra de Josep Guinovart. 

El/la propietari/a haurà d’enviar en primer lloc, juntament amb les seves dades personals completes, fotografies en alta resolució de l’obra, incloent-hi sempre la part posterior, tota la informació de què disposi (títol, any, tècnica, mesures, propietaris anteriors, etc.), així com procedència de la seva adquisició.

En cas que sigui necessari examinar l’obra personalment, s’indicarà el lloc on l’ha de dipositar de la ciutat de Barcelona. L’obra s’haurà de remetre sense emmarcar, i el cost econòmic del transport de l’obra (tant enviament com devolució) anirà sempre a càrrec del sol·licitant del certificat. Els honoraris son: 

  • Per emissió del certificat : 150 € +IVA. 
  • Per examen personal de l’obra a Barcelona : 350 € +IVA 

Només s’emetrà un únic certificat per cada obra. 

Pel que fa a les obres impreses (litografies, gravats, serigrafies...), qui s’ocupa de la seva certificació es CENTRE D’OBRA GRÀFICA JOSEP GUINOVART S.L., amb correu electrònic info@estampart.guinovart.com i telèfon 93.315.27.31

Sol路licitud certificats.pdf