cat | cast | eng

M陋 Angels Bosch

Sin貌nims d'inestabilitat

Ma Angels Bosch presenta aquesta exposició com a continuació de la que va realitzar a la Sala Fortuny de Reus al 1999. Totes dues es titulen igual "Sinònims d'inestabilitat”, en elles es parla de la inestabilitat i fugacitat com a fet individual. 

Les imatges que configuren l'exposició són fotografies d'un passadís d'una casa per on transcorren els personatges. Aquestes imatges es divideixen en dos blocs unes en paper enganxades sobre la paret amb cola, i la resta són projeccions on l'espectador és l'encarregat de passar les diapositives 

Amb tot això s'entreveu el posicionament de la seva creadora sobre l'acceptació de la no estabilitat individual i encara menys social.