cat | cast | eng

Jovan Horvath

La remor de la història

Tots els estols d'ocells són diferents en el cel, tot i això són el mateix estol. Les aigües de tots els rius corren, sempre de manera diferent i no obstant es tracta de la mateixa aigua d'un mateix riu arquetípic. Així totes les masses, constituïdes per la totalitat dels homes de tots els temps, són una única massa -la massa arquetípica portadora i protagonista de la història. Les masses produeixen soroll: crits de lamentació, de guerra, d'aclamació, d'alegria. Sens dubte, és d'aquí d'on s'ha extret el símbol de la remor. La remor de la Historia 

Les masses sempre són dobles: actives i passives, vius i morts, "nosaltres" i "ells”, els que donen i els que reben. Així doncs, díptics. 

Cada massa té un centre magnètic, un focus d'atenció de tots els seus components. Aquest nucli aglutina la massa. Pot provocar o rebre la descàrrega de la massa. Aquest nucli pots ésser tu.