cat | cast | eng

Descarrega't el   PDF

La materia emancipada

Informalistas en M茅xico

Museo de arte Carrillo Gil.

L'exposició busca evidenciar com les més representatives tendències pictòriques lligades a l'informalisme internacional van arribar a l'escena artística mexicana i de quina manera aquest estil de l'abstracció va tenir ressonàncies, tant a la feina d'artistes mexicans, com en el desenvolupament de les col·leccions d'art i de les seves pràctiques artístiques i expositives.


La mostra presenta a través d'obres, publicacions i documents una successió d'esdeveniments i expressions en les quals es posen de manifest interessants punts de contacte entre grans creadors i teòrics lligats a l'informalisme i artistes i intel·lectuals mexicans, qui de manera sincrònica van realitzar obres dins aquesta tendència artística.

L'exposició inclou un conjunt molt puntual de peces seleccionades que dialoguen entre elles i amb diversos documents i materials referencials.

La mostra està organitzada a partir de tres nuclis curatorials molt precisos. El primer presenta els corrents espanyoles de l'informalisme, ja que van ser els artistes d'aquest país i lligats a aquesta tendència qui van tenir més presència a Mèxic. El segon nucli exposarà exemples d'altres informalismes europeus i americans en l'escena artística local i, finalment, el tercer nucli de posar de manifest els reflexos d'aquesta pràctica pictòrica en l'art mexicà del segle XX.