cat | cast | eng

Curs Art i Territori 2017

Aquest curs pretén fer una immersió en l’art, la creació artística i la seva relació amb el territori com a font d’inspiració. Enguany té una unitat temàtica: els camins, que es converteixen en l’eix central de les activitats.
Els camins són elements lineals trepitjats per moltes generacions al llarg de molts segles abans que nosaltres. Són un testimoni de l’activitat humana del nostre passat i part del nostre paisatge històric. Al llarg del temps, els camins s’han transformat, abandonat o recentment malmès davant la construcció de
canals, reparcel·lacions o nous espais de regadiu. Però, tenim consciència
social del seu valor?
Els camins, en sentit físic i metafòric, són el punt de partida de les intervencions, xerrades i projectes d’art contemporani que us proposen els artistes i els professors.
Els camins són el focus de les diferents mirades per posar en valor el nostre patrimoni col·lectiu: artístic, cultural, natural, paisatgístic, històric i gastronòmic, intangibles que les comunitats, els grups i els individus heretem per la seva autenticitat.
El curs, de caràcter interdisciplinari, s’adreça a estudiants i professionals de diversos àmbits: arts plàstiques i visuals, disseny, creació artística, cultura, història, literatura, ensenyament, paisatge històric, gastronomia, comunicació, turisme i, en general, a tothom que estigui interessat en l’art contemporani, el territori, la cultura i el patrimoni.

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
Presencial:
Ofi cina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a http://udl.cat
Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si s’efectua l’ingrés entre el 8 i el 31 de maig de 2017
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 16 de juny de 2017
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre el 8 de maig i el 16 de juny de 2017

INFORMACIÓ I ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre el curs, l’allotjament i l’oferta cultural i turística a
Agramunt:
Oficina de Turisme d’Agramunt
Tel. 973 391 089
www.agramunt.cat
artiterritori@agramunt.cat
*S’oferirà la possibilitat d’acolliment en famílies