cat | cast | eng

La innovació tecnològica al servei de la salut

UN AGRAMUNTÍ AL CAPDAVANT DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN SALUT

La innovació tecnològica al servei de la salut

Millorar la qualitat de vida de persones amb mobilitat reduïda és un repte de la societat actual. Aquesta afectació de la mobilitat pot venir donada per causes molt diverses. Per exemple, lesió medul·lar, accident cerebrovascular (ictus), paràlisi cerebral infantil, o esclerosi múltiple, entre d’altres. Aquestes patologies condueixen a una pèrdua significativa d’independència, i tenen associat un risc elevat de desenvolupar altres malalties secundàries que poden ser perilloses per a la salut. Tot això comporta uns costos elevats tant pera la persona i la seva família, com per al conjunt de la societat.

Actualment,els tractaments per a la rehabilitació d’aquests pacients es basen en observacions subjectives a partir de l’experiència dels professionals de la salut. En aquesta ponència es presenta com l’anàlisi i simulació per ordinador del moviment humà es pot utilitzar per al disseny de tractaments i dispositius robòtics de rehabilitació personalitzats.

 

En concret, es presenten tres projectes que desenvolupa actualment el Grup de Recerca en Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) de la UPC. El primer té per objectiu el disseny d’un exosquelet robòtic d’extremitat inferior per assistir la marxa de lesionats medul·lars que es desplacen en cadira de rodes. El segon analitza la marxa de nens i nenes que han patit un ictus i utilitzen un dispositiu de feedback auditiu per millorar la seva rehabilitació. Finalment, es presenta un projecte que consisteix en comparar el moviment capturat al laboratori de pacients operats amb dues tècniques quirúrgiques diferents d’artroplàstia total de maluc (pròtesi de maluc).