Reculls de premsa de El viatge vital de Guinovart, a Montserrat