Món Islàmic

Imatges de la conferéncia sobre el Món Islàmic a càrrec de Jaume Flaquer.