"Es quant jugo que hi veig clar" i "Alquimista dels sentits"