Land art d’ Agramunt, “la Paleta III”

Ahir, dia 7 de juliol de 2016,  dins del curs d’Art i Territori 2016 organitzat per la Universitat d’Estiu de la UDL, es va dur a terme el primer Land art d’ Agramunt.
Guiats per l’artista i fotògraf Albert Gusi, els alumnes van reproduir un quadre de  Josep Guinovart “la Paleta III”  a escala amb unes mides de 83 metres d’allargada.