GEOGRAFIES EMOCIONALS de josep Guinovart Al Museu de Montserrat . Tarrega Televisió