Geografies emocionals, de Josep Guinovart al Museu de Montserrat